Make your own free website on Tripod.com

 

Tjänster

Ett av de viktigaste kraven man måste ställa på ett nätverk idag är att det är säkert, både med avseende på hantering av information inne i nätverket samt åtkomst av nätverket och dess tjänster, såväl inifrån som utifrån.

Ett nätverks funktion definieras och bestäms av den programvara som finns i nätverket. Brister i dess konfigurering skapar säkerhetshål som kan vara mycket svåra att upptäcka. Genom en analys av befintlig programvara kan vi peka på de säkerhetshål som finns samt, beroende på Er önskan, vidta åtgärder. Tjänstens omfattning styrs helt och hållet av Er.

Nasent erbjuder en av de mest kompletta tjänsterna vad gäller säkerhetsanalys av nätverk på marknaden. Då detta är vad vi i huvudsak ägnar oss åt har vi näst intill 100% koll på alla säkerhetshål inom de flesta operativsystem. Nya säkerhetshål i olika programvaror upptäcks varje dag och normalt kan vi inom en vecka efter upptäckt erbjuda botemedel.

Detta har lett till att vi har börjat installera olika klient- och serversystem efter kunders begäran. Det innebär att vi kan bistå med allt från säkerhetsanalys av nätverk till konfigurering av nytt eller befintligt nätverk. Allt arbete sker i nära samarbete med Er så att nätverket uppfyller önskvärd funktion samt kraven på säkerhet.

Så om Ni är intresserad av att ha en komplett analys av Ert nätverk, vill ha ett säkert nätverk uppkonfigurerat eller bara vill ha upplysningar om hur Ni kan förbättra säkerheten på Ert företag ska Ni höra av er till oss.